Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deelname aan de Trailrun Leudal is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer zich hiervoor heeft ingeschreven en het verschuldigde bedrag heeft betaald.

2. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding (bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten). De deelnemer kan in dit geval een verzoek indienen tot restitutie van het inschrijfgeld, en eventueel betaalde extras kunnen worden opgehaald in Heythuysen.

3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

4. Deelname is geheel op eigen risico. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij blessures opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd. Verzekering lichamelijke ongevallen is niet inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers.

5. Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op de borst. Deelnemers wiens startnummer bij de finish niet leesbaar is worden niet in de uitslagen vermeld.

6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijd. De parkeerplaats en de kleedtenten zijn niet bewaakt.

7. Het parcours is niet afgesloten voor andere gebruikers, de deelnemers moeten dus rekening houden met mogelijk wandel-, fiets- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en volgen de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. De algemene wegcode geldt te allen tijde.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

9. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan het programma aan te brengen.

10. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.


ANNULERINGS- EN OMZETTINGSVOORWAARDEN

Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen, vragen wij zo spoedig mogelijk een annulering door te geven.

1. Tot en met de oorspronkelijke laatste datum van voorinschrijving kunnen deelnemers hun inschrijving annuleren en restitutie van het inschrijfgeld (en eventueel betaalde extras) aanvragen. Er wordt een bedrag van €2,00 administratiekosten in mindering gebracht. Na die datum kan geen restitutie plaatsvinden.

2. Een inschrijving kan tot en met de dag van het evenement worden omgezet naar een andere afstand. Voor het omzetten naar een langere afstand dient de deelnemer de meerprijs te betalen. In het geval van omzetten naar een kortere afstand wordt het prijsverschil niet terugbetaald.

3. Een inschrijving kan tot en met de dag van het evenement kosteloos worden overgedragen aan een andere deelnemer.

3. De bovengenoemde veranderingen kunnen worden aangevraagd door een email te sturen aan trailrunleudal@nullgmail.com.